Samarbeidspartnere

For oss i Foreningen Et slag av gangen, er våre samarbeidspartnere utrolig viktige. Det er følgelig med stor glede vi kan presentere de her på vår hjemmeside.

Norges Golfforbund (NGF)

Norges Golfforbund (NGF) er en viktig samarbeidspartner. Gjennom dette samarbeidet er NGF med på blant annet å legge til rette for golf til vår målgruppe. Dette gjør NGF gjennom det allerede etablerte tilbudet, Golf – Grønn Glede (GGG), som 40 klubber allerede tilbyr. Et tilbud til mennesker som av ulike årsaker vil ha behov for tilrettelagt aktivitet, med det sosiale i fokus. Sammen skal vi utvide Et slag av gangen hvor klubbene er de sentrale aktørene.

Du kan også lese rapporten «15 år med Golf – Grønn Glede. Oppsummering 2005-2020» her:

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Derfor er det en fantastisk tillitserklæring for, Foreningen Et slag av gangen, at nettopp Stiftelsen Dam har valgt å støtte oss.

Stiftelsen Dam har innvilget midler til Foreningen Et slag av gangen både til prosjektet «Veien tilbake» gjennom stimuleringsmidler og gleden er ekstra stor når vi nå også har mottatt aktivitetsmidler over 3 år til prosjektet «Et slag av gangen» som handler om utviklingen av golfklubbenes Golf-grønn glede til å bli noe mer.

Røde Kors

Et slag av gangen har etablert et spennende samarbeid med, Oslo Røde Kors Nettverk etter soning. Dette samarbeide vil legge til rette for at målgruppen, med golf som hjelpemiddel kan komme inn i en «normal hverdag». Tilbake til jobb og/eller skolegang. På veien tilbake er det viktig med glede, mestring, nettverk og trygghet. Som en del av dette kommer også fysisk aktivitet, gjennom golf sentralt. Dette samarbeide vil tilgjengeliggjøre og fasilitere golf for målgruppen, med et sterkt ønske om å bidra positivt på veien tilbake til «hverdagen».

Kontakt:
Aleksander R. Langstrand
Aktivitetskoordinator
aleksander.langstrand@redcross.no

Inkludering Norge (IN)

Inkludering Norge (IN) er en organisasjon som har sitt hovedmål om å lette tilpasningen til det norske samfunn for personer med innvandrerbakgrunn. Ved å skape en trygg arena hvor mennesker med flerkulturell bakgrunn får lære seg de norske kulturelle kodene – slik at de kan bidra i det sosiale med sin egen bakgrunn. 

Inkludering Norge bruker allerede læring gjennom blant annet golf i sitt arbeid i tillegg tilbyr vi arbeidstrening og ordinært lønnet arbeid i eventbyrå og cafeer.

Kontakt:
Aqeel Shafqat
Daglig leder
aqeel@inkluderingnorge.no

Kriminalomsorgen

Samarbeidet med Kriminalomsorgsdirektoratet(KDI) og de respektive Friomsorgkontorene er utrolig spennende og viktig for Foreningen Et slag av gangen.

Gjennom samarbeidet vil vi stå sterkere til å nå og tilrettelegge for mennesker som unge lovbrytere, domfelte og løslatte. Mennesker som faller under Kriminalomsorgens fengsler eller friomsorgkontor.

Friomsorgen består blant annet av samfunnsnyttig tjeneste og/eller andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet og kriminalitetsforebyggende aktivitet. Som endel av det samfunnsnyttige KDI tilby arbeidskraft som vil være til stor nytte og glede for den enkelte, men også for golfklubbene. Samtidig vil samarbeidet med Kriminalomsorgsdirektoratet bidra til å skape et helhetlig samarbeid og tilbud for målgruppen både som et forebyggende og rehabiliterende tilbud.

Med dette som utgangspunkt tror vi på et samarbeid der vi ved hjelp av golf kan bidra til å skape en trygg og positive arena for tilbakeføring, sosial utvikling, mangfold og integrering.

Kontakt:
Hans Kristian Tvedte
Rådgiver/Arbeidsleder
hans.tvedte@kriminalomsorg.no

A-Larm

A-Larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge.

Viken Fylkeskommune

Viken Fylkeskommune har gjennom sin tilskuddsordning valgt å være en støttespiller for Foreningen Et slag av gangen. Viken Fylkeskommune ønsker gjennom sin tilskuddsordning «Aktiv i Viken» blant annet å legge til rette for økt fysisk aktivitet for alle gjennom sin handlingsplan. Bidra til å fremme utvikling og samarbeid i tråd med handlingsplanen. Og oppnå flere regionale områder og anlegg, samt større mangfold både av regionale aktiviteter, områder og anlegg.

Derfor er det utrolig hyggelig for Foreningen Et slag av gangen, at vi har blitt tildelt midler fra Viken Fylkeskommunes, «Aktiv i Viken» for å bidra til nettopp dette. Økt fysisk aktivitet for alle – golf for alle!

Oslo Rotary Klubb

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med nesten 1,2 millioner medlemmer i over 35.000 klubber i 160 land. Den første rotaryklubb ble stiftet i 1905.

Rotarys formål er «å gagne andre!» ved å lærer våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav til i yrke og samfunnsliv. Rotary ønsker å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid i samfunnet og arbeider for forståelse og fred gjennom vennskap mellom ulike mennesker uavhengig bakgrunn med null toleranse for diskriminering.

Med et slikt verdisyn og formål er det fantastisk for Foreningen Et slag av gangen, at Oslo Rotary Klubb har valgt å støtte vårt prosjekt.

Konfliktrådet

Konfliktrådet har valgt å tildele Foreningen Et slag av gangen støtte gjennom sin tilskuddsordning. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til og bidra til å utvikle kriminalitetsforebyggende tiltak, særlig blant barn og unge, der Konfliktrådet har et utalt spesielt ansvar.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Følgelig ser Foreningen Et slag av gangen frem til et produktivt samarbeid med Konfliktrådet der man sammen kan bidra positivt til å forebygge kriminalitet blant unge.

Helsedirektoratet

Blå Kors

Lørenskog IL

Andre samarbeidspartnere

Vi samarbeider også med Kirkens bymisjon. Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.

Saker om våre samarbeidspartnere

 • En fantastisk sommergave!
  Denne helgen skriver Prosjektleder, Marianne Smith Magelie, om en fantastisk sommergave, som kommer i form av 700.000,- i friske midler fra Helsedirektoratet. Et tilskudd som skal være med å bidra til fritidsaktiviteter og tilbud som reduserer ensomhet og legge til rette for – golf for alle!
 • Aktivitetsmidler fra Stiftelsen DAM men også fra Konfliktrådet
  Styreleder og Prosjektleder, Marianne Smith Magelie kan denne uken dele at Foreningen Et slag av gangen har mottatt støtte. Denne gangen fra Stiftelsen DAM og Konfliktrådet som vil være betydelig hjelp for videre utvikling av prosjektet.
 • Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning, i godt driv ved Hauger Golfklubb
  Oslo Røde Kors – Nettverk etter soning er i godt driv med ukentlig aktivitet ved Hauger Golfklubb. Foreningen Et slag av gangen er stolte over samarbeidet og den fantastiske aktiviteten. Et tilbud som nå skal utvikles på nasjonalt nivå.
 • Ukeslutt – tid for kake og blomster!
  Etter flere gode søknader om økonomisk bidrag kan Foreningen Et slag av gangen glede seg over å motta nye midler til aktiviteter. Et viktig steg på veien mot «golf for alle».
 • Golf gir ny glede i hverdagen
  Kongsvinger Golfklubb i samarbeid med Foreningen Et slag av gangen arrangerte 26. mai kick-off ved Kongsvinger Golfklubb. Til stede sammen med samarbeidspartnere og gjester var også lokalavisen, Mitt Kongsvinger som skriver om arrangementet.
 • Fantastisk kick-off ved Kongsvinger Golfklubb
  26. mai ble gjester og samarbeidspartnere ønsket velkommen til et fantastisk kick off ved Kongsvinger Golfklubb.