Vi som elsker golf!

Foreningen Et slag av gangen vokser!

Hver måned tar jeg frem en statusrapport for Et slag av gangen. Mens denne er tatt frem for oktober, kan vi allerede glede oss over at vi har fått 4 nye klubber de siste dagene og nærmer oss 400 deltagere gjennom våre nå snart 30 golfklubber. Fantastisk samfunnsansvar.

Les saken

Hurdalsplattformen

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har lagt frem sin regjeringserklæring. Partiene legger opp til økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern, noe Foreningen Et slag av gangen, er svært fornøyd med.
Planen og hensikten er fantastisk, der den nye regjeringen skriver at de vil «gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern». I tillegg skal de «fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge». Samtidig mangler konkrete forpliktelser.

Les saken

En fantastisk reise!

I Foreningen Et slag om gangen handler det ikke kun om en og en klubb, men godt samarbeid. Blant annet regionsamarbeid. Oppstarten på Gamle Fredrikstad (bildet) markerer starten på hva vi tror blir et flott samarbeid i Østfold.
Vi er også i gang i Bergen, med Bjørnefjorden og Stora Golfklubb, med erfaringsutveksling og diskusjoner, der vi hjelper hverandre på veien videre, mot golf for alle.

Les saken

En fantastisk sommergave!

Denne helgen skriver Prosjektleder, Marianne Smith Magelie, om en fantastisk sommergave, som kommer i form av 700.000,- i friske midler fra Helsedirektoratet. Et tilskudd som skal være med å bidra til fritidsaktiviteter og tilbud som reduserer ensomhet og legge til rette for – golf for alle!

Les saken

Aktivitetsmidler fra Stiftelsen DAM men også fra Konfliktrådet

Styreleder og Prosjektleder, Marianne Smith Magelie kan denne uken dele at Foreningen Et slag av gangen har mottatt støtte. Denne gangen fra Stiftelsen DAM og Konfliktrådet som vil være betydelig hjelp for videre utvikling av prosjektet.

Les saken

Når «normalsamfunnet» er det viktigste

«Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut. I prosjektet ESAG er det mange frivillige som sammen med god fagkompetanse vil deltagernes vel»

Les saken

Vi som elsker golf!

Prosjektleder i Foreningen Et slag av gangen, Marianne Smith Magelie, gleder seg over våren og med det oppstart av en ny golfsesong.

Les saken

Vi som elsker golf!

Her finner du prosjektleder Marianne Smith Magelies faste spalte, Vi som elsker golf!

Les saken