Nyheter

Ett slag av gangen skaper muligheter for jobb og skole for golfere fra Innlandet

Målet med «Ett slag av gangen» er å hjelpe våre deltagere som har falt utenfor,  til å finne veien tilbake til jobb eller skole. Derfor er det viktig at vi deler våre erfaringer. Vi samlet golfklubbene i Innlandet for å evaluere, og se på nye muligheter for både eksisterende og nye deltagere. Idédugnad i Innlandet […]

Les saken

I Kongsvingers Golfklubb er trening veien til mestring og samhold

Trening er nøkkelen til å mestre golf

Les saken

Ett slag av gangen synliggjør muligheter på Romerike Golfklubbs medlemsmøte

Ett slag av gangen (ESAG) presenterte de fantastiske mulighetene som finnes i samarbeidet under medlemsmøtet til Romerike Golfklubb den 5. februar. Tilstede var Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen og Simen Bauer, jobbspesialist i Sens Utvikling. På medlemsmøtet i Romerike Golfklubb ble Ett slag av gangen reintrodusert til noen og presentert for første gang til andre. Denne […]

Les saken

Ett slag av gangen uttrykker takknemlighet for frivillighetsarbeidet til golfklubbene

Glade damer i Ett slag av gangen komiteen i Kragerø Golfklubb! De var samlet for en feiring av frivillighetsarbeidet med en hyggelig lunsj i Sannidal.«Vi satte stor pris på oppmerksomheten vi fikk fra Ett slag av gangen, for jobben som vi har gjort for våre fine deltakere i Kragerø Golfklubb. Vi gleder oss over nye […]

Les saken

Ett slag av gangen med gode resultater for 2023

2023 har vært et år med betydelig fremgang for Ett slag av gangen. Året har vært preget av en økning i antall deltagere og utvidelse til flere golfklubber. Vi har også hatt en rekke produktive politiske møter som har styrket vår synlighet og forståelse av alt det gode arbeidet som legges ned. Vår bruk av […]

Les saken

Cathrine Johansen fra Frelsesarmeen i Sandvika: En Erfaringskonsulent og deltager på Nordhaug Golfklubb fremhevet i Budstikka

Vi er stolte av å være nytt medlem i Actis, et ledende samarbeidsorgan for organisasjoner som arbeider med rusfeltet. Actis, som er kjent for sin pådriverrolle for en ansvarlig og effektiv ruspolitikk. De arbeider dedikert for å skape meningsfulle liv og er aktivt engasjert i politiske debatter og seminarer.  Actis omtaler Ett slag av gangen […]

Les saken

Ett slag av gangen møtte Even A. Røed fra Arbeiderpartiet

Forrige uke hadde vi gleden av å returnere til Stortinget, et viktig skritt for vårt initiativ. Under besøket møtte vi Even A. Røed fra Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen, en veldig viktig enhet for oss. Vi hadde en konstruktiv dialog om Ett slag av gangen, hvor Røed anerkjente vår rolle som en seriøs […]

Les saken
Møte mer Erfaringssentrum

Bli en erfaringskonsulent gjennom golf – få et kompetanseløft

Ett slag av gangen har inngått et samarbeid med den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum hvor Torbjørn Mohn-Haugen er generalsekretær. Det er spennende for oss å kunne tilby et godt kompentanseløft for våre deltagere. Vårt program starter med en informasjonsdag og forventningsavklaring i mars/april, en ideell anledning for interesserte å utforske veien til å bli […]

Les saken

Nytenkning med Hallingdal Golfklubb og Gol kommune

Flere klubber er på vei inn med Ett slag av gangen. Et spennende møte med Gol kommune og Hallingdal Golfklubb. Her er det ønskelig å få til et samarbeid med Hallingdal Fotball (HFK), for å få gode synergier og et bredere tilbud til deltagerne i Hallingdal. Kommunen er entusiastisk og vil legge forholdene til rette […]

Les saken

Trenerutdannelse gjennom nærmere 50 golfklubber

Ett slag av gangen gjentar suksessen med tilbud om trenerutdannelse til deltagerne gjennom nærmere 50 golfklubber. Deltagerne som er med i Ett slag av gangen får også i år tilbud om å øke sin kompetanse gjennom å ta trenerutdannelse. Et samarbeid vi gjør med Norges Golfforbund. Vi har allerede gitt nærmere 50 deltagere et slikt […]

Les saken