Nyheter

Lars er på plass!

Lars Christian Sveen, som fyller 36 år i år har I dag begynt i Et slag av gangen som administrasjonskoordinator. Lars er født og oppvokst på Hamar. Han har alltid vært idrettsinteressert. Lars har vært aktiv innen bandymiljøet i Norge, både som spiller og nå eliteserietrener. I de siste 2.5 år har han vært administrativt ansatt i Idrettsforeningen Ready, og har jobbet som fagansvarlig ved idrettslinjen på Persbråten skole i samme tidsrom.

Les saken

Fantastisk på podcast!

Et slag av gangen har blitt invitert til å delta på sin første podcast. Smith&Dues Verden, inviterer ulike profiler med valgte tema og vi fikk snakke om hva golf betyr for vår målgruppe innen rus og psykiatri. Les saken og hør episoden!

Les saken

Gode julegaver er kommet inn

Det er veldig hyggelig at vårt regnskapsbyrå Ecit ser hva vi gjør, og gir oss et økonomisk bidrag til en sårbar målgruppe hvor vi bruker golf som inngangsnøkkel til å gjøre en forskjell. Tusen takk.

Les saken

Et slag av gangen i møte med idrettspresidenten!

Et konstruktivt dialogmøte med NIF hvor vi fikk presentert Et slag av gangen, men også hvor vi fikk tatt opp ulike problemstillinger som det er viktig å ta videre både hva gjelder roller, kompetanse, grensesnitt kultur/helse, forutsigbarhet og at vår målgruppe faller utenfor «idrett for alle».

Les saken

På Stortinget!

Foreningen Et slag av gangen, har gjenomført et hyggelig og konstruktivt møte med leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen (forsidebildet).

Les saken

Gratulerer med 600.000!

Gratulerer! Gjensidigestiftelsen har innvilget vår søknad om støtte til Foreningen Et slag av gangen – et prosjekt vi har kalt «Golf fra vugge til grav».

Les saken

Flott overrekkelsesseremoni

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB som inviterte til seremoni for utdeling av midler. Og der var vi, Foreningen Et slag av gangen. En nydelig åpning av Bislet Guttekor, som også mottok penger. Pengene vi har mottatt benyttes til simulatortrening i vinter for alle klubbene, og vi skal bruke penger på regionale og nasjonal vennskapsturnering i golf.

Les saken

Frelsesarmeen er med på laget

Frelsesarmeen gjør en strålende jobb på veldig mange felt. Jeg har god erfaring med samarbeid over tid, og vi begynner nå å få flere grupper sammen med dem ut til golfklubbene, og akkurat nå er det golf på simulator landet rundt som gjelder.

Les saken

Din julegave til Storsamfunnet?

Foreningen Et slag av gangen har vært heldige å få annonseplass i Finansavisen. Dette har vi forsøkt å utnytte på en god måte hvor vi inviterer næringsliv og privatpersoner til et spleiselag. Julen nærmer seg og vi håper givergleden er stor.

Les saken

Sparebankstiftelsen DNB er med oss!

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har ferdigbehandlet vår søknad. Det er med stor glede vi kan fortelle at dere har fått støtte. Se den hyggelige videoen som vi har fått.

Les saken