Forfatter: Marianne Smith Magelie

Samarbeid og utvikling av nettverk

Daglig leder på Skjeberg Golfklubb, Cathrine Laursen, har god erfaring med å bygge nettverk. Møte hverandre på ulke arena er bra. Hun forteller at de flere fra klubben samlet på Son spa hvor Sparta Hockey inviterte sine flotte samarbeidspartnere. Over 80 stykker som alle bidro med herlige samtaler, inspirasjon og idémyldring.

Les saken

I FULL SVING MED Å INKLUDERE

I januar 2023 starter vi med et nytt samarbeidsprosjekt sammen med Emploi AS, «I full sving».
Sammen skal vi jobbe målrettet for å bidra til at enda flere mennesker i vår målgruppe blir inkludert i arbeidslivet og i samfunnet igjen.
Vi gleder oss!

Les saken

Kom inn som rusmisbruker og ble utskrevet som golfspiller! Les vår spennende statusrapport pr. 31.10.2022

Nesten daglig tikker det inn mailer fra klubber om gode aktiviteter, hva de er med på, hva deltagerne opplever, at de er i gang med simulatortrening osv. Og når jeg får en melding fra Randi Skauen, ildsjelen vår i Kragerø golfklubb som oppsummerer følgende fra en vennskapsturnering de hadde i høst: Med golf opplever deltagerne engasjement, tilhørighet, samspill med mennesker, tålmodighet, konsentrasjon, disiplin, respekt, empati, vennskap, spilling, refleksjon, selvtillit og ikke minst sinnemestring – takk til alle som bidrar til at vi får være på golfbanen. Det å få delta på en sosial arena er noe svært få av deltagerne hadde trodd var aktuelt for dem – det gir enorm motivasjon!

Les saken

Kjetil fra Kragerø fikk ny giv med golf

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) jobber for å heve kvaliteten på tjenestene til personer med samtidig rus og psykiske lidelser. Det er et sterkt fagblad og jeg tok kontakt med dem, og vi har fått på plass en flott artikkel om Kjetil som har fått ny giv med golf og en omtale av fine Randi som ansvarlig for Et slag av gangen i Kragerø, og en presentasjon av ESAG.

Les saken

Innetrening overalt – også i Kongsvinger

I Kongsvingers Golfklubb har de nå søkt innendørs. Her er det både hall og simulator som gjelder. 14 deltagere var på plass i en av gruppene som klubben har i GGG/Et slag av gangen. Klubbens head pro startet aktiviteten med Jans time.

Les saken

Innesesongen er i gang!

Nå har innesesongen startet for fullt enten på simulatoer, i idrettshaller eller som her fra Kragerø, med deres gruppe fra Kragerø Akademiet, som har etablert eget innendørsutstyr hvor putting og chipping konkurranse i KAs egne lokaler var dagens øvelse, herlig.

Les saken

Gult er kult!

Vi må bare vise frem denne herlige gjengen fra Sotra Golfklubb med nye t-shirts  – de skinner som solen.
Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB og fikk delfinansiert disse, og samme med midler fra Et slag av gangen fikk alle klubber som søkte penger til å utstyre gruppene sine med skjorter.

Les saken

Sammen er vi sterke – nå også i Stavanger!

Sola/Solastranden Golfklubb er med, og sammen med Kriminalomsorgen og Frelsesarmeen utvikler vi oss sammen i Stavanger.

Les saken

Historiene fra deltagerne stod til gull!

40 deltagere på samling med Et slag av gangen over 2 dager. Dialog og erfaringsutveksling. Og hvilke opplevelser og hvilke presentasjoner!
Alle klubbene presenterte sine historier og mange var sterke. 

Les saken

Vil du være med på utviklingen av «Idretts-Norges største samfunnsprosjekt»!?

Vil du være med på utviklingen av «Idretts-Norges største samfunnsprosjekt»!? Foreningen Et slag av gangen er i sterk utvikling og trenger flere med på laget som kan bidra til å gjøre golf til en primær arena for sosial utvikling for blant annet mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser. Golf for alle!

Les saken