Dag: 22. desember 2022

Et slag av gangen i møte med idrettspresidenten!

Et konstruktivt dialogmøte med NIF hvor vi fikk presentert Et slag av gangen, men også hvor vi fikk tatt opp ulike problemstillinger som det er viktig å ta videre både hva gjelder roller, kompetanse, grensesnitt kultur/helse, forutsigbarhet og at vår målgruppe faller utenfor «idrett for alle».

Les saken