Dag: 28. desember 2021

Et realt spleiselag – oppsummering for 2021!

Idretten med ildsjeler + NGF/klubbene med Golf-grønn glede + kommunene + det offentlige = Et slag av gangen.
Sammen bidrar vi til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger gode ressurser for å komme seg inn i eller tilbake til en «normalhverdag». Golf er for alle, og det viser vi i praksis.
Over 90 nye mennesker med flotte navn og personligheter har vi lært å kjenne gjennom 30 ulike klubber som Foreningen Et slag av gangen samarbeider med. I tillegg til alle de flotte golfdeltagerne!

Les saken