Dag: 10. november 2021

Kaffe og vaffel er viktig

Når vi møtes er det ikke bare golf, men den sosiale rammen, det settes fokus på. Det å prate sammen, føle et fellesskap, og knytte vennskap betyr mye. Deltagende klubber i Et slag av gangen har fått midler til å drive innegolf om vinteren i haller og på simulatorer – så nå er golf så absolutt blitt en helårsaktivitet for oss.
Foreningen jobber aktivt med søknader for å skaffe gode midler for drift for 2022 og gjennom gode samarbeidspartnere gir dette unike muligheter for klubbene og deres deltagere. Les mer i vår statusrapport for november!

Les saken